Splošni pogoji poslovanja

 Spletna trgovina marmet.si v nadaljevanju je v lasti podjetja:

Marmet d.o.o. Ajdovščina

Župančičeva ulica 1B

5270 Ajdovščina

Matična številka: 5557372000

Davčna številka: SI 55629377

 1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino marmet.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja Marmet d.o.o. Ajdovščina, ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki je poslano na njegov elektronski naslov. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 1. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.
 1. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je načeloma 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov (navoljo le za pravne osebe);
 • po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški, razen če je drugače določeno (tako za fizične, kot pravne osebe);
 1. Način plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednji način plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);
 1. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, kot je dostava artikla in manipulativni stroški za manjša naročila.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo 3 delovne dni, oziroma do konca koledarskega leta. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.
 1. Postopek nakupa

6.1. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profile (Moj račun) na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila (Naročila).

6.2. Poslan predračun

Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in kupcu na njegov e-naslov pošlje predračun. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

6.3. Plačilo na TRR

Ko uporabnik (kupec) Trgovcu nakaže denar, je kupoprodajna pogodba sklenjena.

6.4. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku oziroma razumnem času naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca).

 1. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku na njegove e-naslovu.Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Kupec Trgovcu na TRR nakaže denar (glej točko 6.3.).

 1. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

8.1 Pravne osebe

Uporabnik (kupec) ima pravico da vrne izdelke, samo v primeru, da je prišlo do napake, za katero je odgovoren Trgovec. Ker pravne osebe nimajo pravice do vračila izdelkov.

8.2. Fizične osebe

Fizične osebe imajo pravico do vračila izdelkov v prvih 14 dneh, kot je določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov in, da kupljeni izdelki izpolnjujejo pogoje za vračilo. Kupec mora v vsakem primiru poravnati stroške vračila izdelka po pošti. Trgovec je pripravil seznam vseh izdelkov, ki jih ponuja v spletni trgovini in za vsakega posebej navedel, pod kakšnimi pogoji, ga je mogoče vrniti. Seznam je navoljo tukaj: tukaj

Če se kupec odloči za vračilo izdelka, in ta izpolnjuje pogoje, izpolni sledeči obrazec: Obrazec in po pošti vrne Trgovcu izdelek. Prav tako lahko na e-naslov: marmet@siol.net obvesti Trgovca, da želi vrniti izdelek in tako sproži postopek. Pogoji za vrnitev izdelka so, da je preteklo manj kot 14 dni od sklenitve pogodbe in da izdelek ustreza določilom v 8.2.2., 8.2.3. ali 8.2.4.

8.2.1. Izdelki označeni z »Izdelek po naročilu«

Izdelki, ki so označeni z »Izdelek po naročilu« na seznamu izdelkov, ki je dostopen zgoraj, jih ni mogoče vrniti, ker so izdelani po navodilih uporabnika in prilagojeni njegovim potrebam. Kot je določeno v petem odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnika.

8.2.2. Izdelki označeni z »Neuporabljen«

Izdelki, ki so označeni z »Neuporaljen« na sezmanu izdelkov, ki je dostopne zgoraj, jih je mogoče vrniti le v primiru, da niso bili nikoli uporabljeni in so še vedno v embalaži. Če izdelek ni več v embalaži in je uporabljen, vendar nepoškodovan, ga je mogoče pogojno vrniti, vendar za zmanjšano kupnino 20%.

8.2.3. Izdelki označeni z »V pakiranju«

Izdelki, ki so označeni z »V pakiranju« na sezmanu izdelkov, ki je dostopne zgoraj, jih je mogoče vrniti le v primeru, da so še vedno zapakirani v njihovo originalno embalažo in niso bili nikoli uporabljeni.

8.2.4. Izdelki označeni z »Neuporabljen do 8t«

Izdelki, ki so označeni z »Neuporaljen do 8t« na sezmanu izdelkov, ki je dostopne zgoraj, jih je mogoče vrniti v primiru, da je nazivna/predpisana nosilnost škopcev do 8000kg. Če je nazivna/predpisana nosilnost škopcev več kot 8000kg, potem je izdelek po naročilu in ga kot takega ni mogoče vrniti, glej 8.2.1. za več informacij.

 1. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v razumnem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju (obvezno za fizične osebe) plača kupec tudi stroške pošiljanja in stroški pošiljanja, niso v nobenem primiru vrnljivi.

 1. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 1. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

 1. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec si pridržuje pravico, da mnenja in komentarje, ki niso pravilno namenjena izbriše.  Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

 1. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije in 3D modele izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije in 3D modele jemati kot simbolične. Fotografije in 3D modeli ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije oziroma tretjimu partnerju, ki je dostavil paket. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije oziroma tretjem partnerjem poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 1. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 (0)5 36 89 149. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov marmet@siol.net . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani marmet.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik Trgovcu pošlje pisno prošnjo na njegov naslov, ali pa preko elektronske pošte.

 1. Odstopanja pri meritvah

Trgovec se zaveda pomembnosti, da so vse meritve pravilne in točne. Pri proizvodnji se smiselno upoštevajo tolerance navedene v standardih za določene proizvode (bremenske vrvi, bremenske verige, dvižne trakove), kjer teh standardov ni (jeklene vrvi odrezane na meter, verige odrezane na meter…) pa se upošteva toleranca -0/+2% dolžine.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Ajdovščini, dne 27.7.2020.