Marmet d.o.o. Ajdovščina

+386 (0)5 36 89 149

 marmet@siol.net 

Napotki za pravilno uporabo, vzdrževanje in pregled jeklenih vrvi

Navodila ki jih imate pred sabo, se uporabljajo za večino jeklenih vrvi. V primeru posebne uporabe predlagamo, da se posvetujete z dobaviteljem oz. ekspertom s tega področja. Skupaj bomo skušali rešiti večino problemov, ki bi nastali pri uporabi jeklenih vrvi.

Z objavo odredbe o varnosti strojev (Ur. List RS št.: 52 / 00 in 57 / 00) so predpisani minimalni pogoji za uporabo jeklenih vrvi, bremenskih vrvi in drugih dvižnih pripomočkov. Odredba se uporablja za vse omenjene predmete, ki so dani na trg od 1.5.2003 dalje. Za posebne namene uporabe jeklenih vrvi (žičnice, naftne ploščadi…) se uporabljajo tudi drugi zakoni in predpisi.

POVZETEK:

 • Pred vsako uporabo preverite stanje jeklene vrvi in se prepričajte da je v dobrem stanju.
 • Nikoli ne uporabljajte jeklene vrvi, ki je kakorkoli poškodovana.
 • Pri dviganju oz. vleki nikoli ne presezite dovoljene nosilnosti in ne izvajajte sunkovitih operacij.
 • Preštudirajte in upoštevajte navodila, tako o jekleni vrvi kot tudi o stroju-napravi kjer je jeklena vrv montirana.
 • Upoštevajte tudi vse ostale direktive, zakone in navodila ki jih predvideva pravilna uporaba.

ZAVARUJTE SEBE IN OSTALE SAJ PRETRG JEKLENE VRVI LAHKO POVZROČI HUDE POŠKODBE ALI CELO SMRT.


Ta navodila se uporabljajo le za jeklene vrvi ki jih proizvaja / dobavlja podjetje MARMET d.o.o. AJDOVŠČINA. 
Smejo se reproducirati le z dovoljenjem podjetja MARMET d.o.o. AJDOVŠČINA

0. OSNOVNI POJMI:

Jeklena vrv je sestavljena iz več elementov:

Iz prikaza slike je razvidno, da je pramen sestavljen iz določenega števila žic, več pramenov pa sestavlja jekleno vrv. Jedro jeklene vrvi je lahko vlaknasto ali jekleno. Vlaknasto jedro je v preteklosti imelo namen mazanja vrvi in tako je zamanjševalo trenja med samimi prameni kot tudi med jekleno vrvjo in navijalnimi bobni. Z uporabo modernejših mazalnih sredstev, pa je vlaknasto jedro izgubilo prvotni pomen in je namenjeno zgolj pravilnemu (geometrijskemu) razporedu pramenov okrog jedra v jekleno vrv. Za vlaknasto jedro se najpogosteje uporabljajo sledeči materiali - naravni: konoplja, sisal, juta - umetni: polipropilen, polietilen, najlon in mnogi drugi. Jekleno jedro ima prav tako namen da pravilno razporeja pramene v jekleni vrvi, hkrati pa tudi izboljša ali poslabša 
mehanske lastnosti jeklene vrvi (poveča pretržno silo in hkrati zmanjša upogljivost). Glede na stanje površine žic (jeklene vrvi) se normalno proizvaja cinkana, gola (necinkana), vroče cinkana in nerjaveča jeklena vrv.

1. MAKSIMALNA DELOVNA OBREMENITEV:

Glede na odredbo o varnosti strojev (Ur. List RS št.: 52/00 in 57/00) je maksimalna delovna obremenitev za jeklene vrvi zaključene s kakršnimikoli končniki izbrana tako, da garantira ustrezno stopnjo varnosti; ta koeficient ima po splošnem pravilu vrednost 5.
(primer: maksimalna delovna obremenitev 1000 kg - minimalna porušna sila 5000 kg) 

TOČKA ODREDBE PROIZVOD DELOVNI KOEFICIENT
4.1.2.4 jeklene vrvi 5
4.1.2.4 verige 4
4.1.2.5 a bremenske vrvi zaključene 5
4.1.2.5 b bremenske verige  4
4.1.2.5 c dvižni trakovi in zanke 7
4.1.2.5.d jekleni sestavni deli trakov 4

Delovni koeficient za jeklene vrvi se uporablja tako za jekleno vrv kot za zaključek le te.

2. PRIPOROČILA ZA NAVIJANJE

Omenjena odredba navaja da morajo biti škripci, in navijalni bobni kompatibilni z dimenzijo vrvi ali verige.

Tuji standardi navajajo, da morajo biti škripci oz. bobni kamor se navijajo jeklene vrvi, če ni drugače določeno premera min. 25 krat premer jeklene vrvi oz. min. 300 krat premer najdebeleših žic iz katerih je jeklena vrv sestavljena. Premer bobnov pa niti za najmehkejše vrvi ne sme biti manjši kot 20 krat premer jeklene vrvi.

3. CERTIFICIRANJE

IZJAVA O SKLADNOSTI se izdaja kot potrditev navedenih karakteristik in maksimalne delovne obremenitve.

Vsi ostali certifikati oz. poročila se lahko izdajajo glede na predhodne dogovore. Lahko se opravijo v našem laboratoriju ki je opremljen s preizkusnimi stroji do 3000 KN sile in 5 m dolžine, ali jih lahko opravi drug organ po navodilih kupca.

4. OZNAČEVANJE

Vse jeklene vrvi so opremljene s tablico na kateri so navedeni sledeči podatki:

 • naziv in naslov proizvajalca / prodajalca
 • TIP oz. standard
 • premer
 • dolžina oz. količina
 • maksimalna obremenitev
 • oznaka CE
 • št. certifikata ki spremlja blago z letom izdelave.

V primeru, da je jeklena vrv zaključena (sestavljena v bremensko vrv) je maksimalna delovna obremenitev navedena za vsak način vpetja posebej.

5. MERJENJE PREMERA

 

6. ODSTOPANJA - TOLERANCE

Po standardu UNI ISO 2408 je potrebno premer meriti ko je vrv obremenjena s silo ki ne presega 5 % porušne sile vrvi.

Dovoljena odstopanja po standardu UNI ISO 2408:

Premer 
jeklene vrvi
v mm
Dovoljeno
odstopanje
v %
2 do 3 + 7, - 1
4 do 5 + 6, - 1
6 do 7 + 5, - 1
>8 + 4, - 1

Odstopanja pri teži: za vrvi s tekstilnim jedrom - 4 % do + 8 %, za vrvi z jeklenim jedrom - 3 % do + 5 %.

7. PRIMERNA IZBIRA TIPA VRVI

Pravilna izbira tipa jeklene vrvi je kompleksna naloga. Na pravilno izbiro vpljivajo naslednji faktorj, ki jih je potrebno upoštevati že ob samem načrtovanju stroja oz. naprave kjer bo jeklena vrv uporabljena:

 • varnost
 • trajanje / uporaba glede na upogibanje
 • trajanje / uporaba glede na obrabo
 • trajanje / uporaba glede na korozijo
 • stabilnost pri navijanju 
 • strošek obratovanja in/ali menjave

Navajamo nekaj primerov:

Trajanje uporabe glede na upogibanje se podaljša z zmanjševanjem premera žic iz katerih je jeklena vrv sestavljena. Trajanje uporabe glede na obrabo se podaljša z uporabo jeklenih vrvi z večjim premerom zunanjih žic oz. z uporabo jeklenih vrvi s kompaktnimi prameni. Trajanje uporabe glede na korozijo oz. rjavenje se podaljša z uporabo cinkanih jeklenih vrvi, z ustreznim mazanjem oz. se rjavenje odpravi z uporabo nerjavečih jeklenih vrvi. 

8. NAČINI PLETENJA JEKLENIH VRVI
VRSTA IN SMER 
PLATENJA
SMER PLETENJA
ŽIC V PRAMENU
SMER PLETENJA
PRAMENOV V VRVI
OZNAKA
križno desno levo ( s ) desno ( Z ) sZ
križno levo desno ( z )  levo ( S )  zS
istosmerno desno desno ( z )  desno ( Z )  zZ
istosmerno levo levo ( s ) levo ( S ) Ss

Zaradi različnih interpretacij proizvajalcev, katero karakteristiko se pri označevanju samo z oznakami navede na prvem mestu (smer pletenja žic v pramenu ali smer pletenja pramenov v vrv) je najprimernejša uporaba celotnega opisa pletenja jeklene vrvi: primer: križno desno pletena jeklena vrv ali istosmerno levo pletena jeklena vrv.

9. ZAKLJUČEVANJE JEKLENIH VRVI

Po odredbi o varnosti strojev mora jeklena vrv kot zaključki - konci jeklene vrvi zagotavljati ustrezen koeficient varnosti. Ravno zaključki jeklenih vrvi so tisti del, ki mora biti periodično podrobno pregledan saj se največnesreč zgodi zaradi nepravočasnega ugotavljanja in odpravljanja napak. Najpogostejši zaključki jeklenih vrvi so: ZANKA - ki je lahko vpletena oz. stisnjena z različnimi spojkami, KONČNIK - stisnjen ali zalit na jekleno vrv, KONČNIK Z ZAGOZDO in mnogi drugi.

Zanke so lahko opremljene tudi z raličnimi pripomočki za zapenjanje kot so kavlji, škopci, obroči, natezalci in drugi. V spodnji tabeli je naveden procent zmanjšanja trgalne obremenitve vrvi, zaradi zaključevanja.

TIP ZAKLJUČKA %
s kovino zaliti končniki 0
zaključki z jekleno spojko 5
zaključki z aluminij spojko po DIN 3093 5 - 10
vpletene zanke 10 - 20
zaključki z žičnimi sponami 20

Primer: Jekleni vrvi zaključeni z aluminij spojko po DIN 3093, s trgalno obremenitev 1000 kg, se le ta zmanjša na 900 kg ker spojka pri stiskanju delno poškoduje žice jeklene vrvi.

10. NAVODILA

10.1. Transport in skladiščenje

Jeklena vrv je kompleksen stroj (beseda stroj je uporabljena v skladu z odredbo o varnosti strojev) zato je potrebna previdnega ravnanja, da ne pride do poškodb že pred uporabo.

Operacije razkladanja in prekladanja se morajo vršiti tako da jeklena vrv ne pride v stik z jeklenimi deli, ki bi jo utegnili poškodovati (ostri robovi, drsenje po trdi podlagi…). Pred uporabo je potrebna kontrola, če je jeklena vrv in zaključki ustrezni glede na certifikate.

Jekleno vrv je potrebno skladiščiti v čistem in suhem prostoru, na ustrezni podlagi oz. kolutu. V primeru, da je jeklena vrv skladiščena na prostem mora biti impregnirana ali ustrezno hermetično zaprta, da se ne ustvarja kondenz, ki bi lahko povzročil korozijo. V primeru da je bilo ugotovljeno, da je pršlo do poškodbe embalaže (koluta) je potrebno jekleno vrv čimprej previti na ustreznejši kolut, saj bi v prihodnosti zelo slab kolut onemogočil pravilno odvijanje.

Jeklenih vrvi ne smemo skladiščiti v prostorih kjer bi lahko prišle v stik z dimom, kislinami ali drugimi agrsivnimi sredstvi. Tako pri skladiščenju kot pri uporabi jeklena vrv ne sme biti izpostavljena temperaturam ki so višje od 100 °C. V primeru da je bila vrv izpostavljena temperaturi višji oz. enaki 100° C jo je potrebno zamenjati.

10.2. Odvijanje in previjanje

V primeru nepravilnega odvijanja jeklene vrvi se lahko zgodi, da tako močno poškodujemo jekleno vrv, čeprav še popolnoma novo, da jo ni mogoče ponovno uporabiti. Predlagamo, da do potankosti upoštevate naslednja navodila tako pisna kot slikovna, da ne bi prišlo do nepravilnosti. Jeklena vrv mora biti zvita na zvitku, ki je primeren za dolžine do 100 m oz. navita na kolut.

Odvijanje je potrebno vršiti počasi, da ne prihaja do pentelj, ki lahko usodno poškodujejo jekleno vrv. Pri odvijanju oz. razvijanju se mora vedno premikati zvitek oz. kulut in nikoli samo konec jeklene vrvi. V primeru, da vlečemo samo konec jeklene vrvi, ki je v zvitku prihaja pri vsakem odvitem krogu do dodatnega ovijanja jeklene vrvi za 360° in popolne porušitve geometrije jeklene vrvi. Posledica je lahko zmanjšanje pretržne sile jeklene vrvi zaradi poškodovanja žic oz. popolna neuporabnost jeklene vrvi. V primeru odvijanja jeklene vrvi s koluta je potrebno kolut zaustavljati (bremzati), da ne pride do prehitrega odvijanja in nastajanja neželjenih pentelj. 

Pred navijanjem jeklene vrvi jo je potrebno popolnoma razviti na (ravno) podlago. Izogibajte se navijanju jeklene vrvi s koluta direktno na navijalni boben vitla ali dvigala. Jekleno vrv je potrebno pred navijanjem na boben razviti zato, da sprostimo vse sile ki se ustvarijo v jekleni vrvi zaradi zvijanja.

10.3. Navijanje na bobne, rezanje in mazanje

Pri navijanju na bobne ali vitle je potrebno paziti, da je jeklena vrv lepo poravnana v kanale na bobnu, še posebej če se vrv na boben navija v več plasteh. Pred montažo nove jeklene vrvi je potrebno pregledati tudi boben in kanale le tega, saj obstaja možnost da je prejšnja (izrabljena) vrv le te poškodovala. Rezanje jeklene vrvi se lahko vrši le z orodjem ki je za to primerno: specialne škarje za rezanje jeklenih vrvi, kotna rezalka… Pred rezanjem je potrebno jekleno vrv poviti z žico in sicer v dolžini kot kaže spodnja slika.

Za povijanje se normalno uporablja mehka jeklena žica fi 1-1,5 mm. V novejšem času se vse več uporablja tudi poseben lepilni trak. Enojno povijanje se lahko uporablja pri vseh jeklenih vrveh razen nevrtečih, ki zahtevajo minimalno dvojno povijanje.

Normalno se vse jeklene vrvi lahko dobavljajo strojno namazane ali suhe. Mažejo se zato, da se jih zavaruje pred korozijo kot tudi zato da se zmanjša trenja ki nastajajo med prameni jeklene vrvi kot tudi med jekleno vrvjo in bobni. Mazalno sredstvo se po določenem času izrabi oz. odstrani, zato je potrebno mazanje v časovnih intervalih ponoviti. Tako ohranjamo oz. podaljšamo življenjsko dobo jeklenih vrvi, predvsem je to pomembno pri vrveh, ki se na bobnih in kolesih veliko zvijajo. Pred mazanjem je potrebno jekleno vrv očistiti umazanije in drugih delcev, ki se primejo na mazalno sredstvo. S primernim mazanjem lahko podaljšamo življenjsko dobo jeklene vrvi tudi do 50 %.

11. PERIODIČNI PREGLEDI IN UGOTOVITVE

Vse vidne dele jeklene vrvi je potrebno pogosto pregledovati. Pri pregledu moramo biti pazljivi na vsaj sledeče karakteristike:

 1. Stanje vidnih pretganih žic v jekleni vrvi,
 2. Namaščenost jeklene vrvi,
 3. Obraba jeklene vrvi (zmanjšanje premera)
 4. Korozija
 5. Druge posebnosti (uničeno jedro…)

Za jeklene vrvi za posebne namene kot so: naftne ploščadi, osebna dvigala, žičnice…obstajajo posebni predpisi o periodičnih pregledih, ki jih je potrebno upoštevati.

Kdaj zamenjati jekleno vrv?

Če se ugotovi, da ne zagotavlja več ustreznega koeficienta varnosti (po odredbi o varnosti strojev je ta koeficient 5) oz. če ugotovimo da se je trgalna obremenitev zmanjšala za 10 ali več procentov.

Če se je premer jeklene vrvi zmanjšal za več kot 10 % imenskega premera (obraba vrvi)

Če je na dolžini 6-ih premerov vrvi pretrganih 10 % ali več žic in na dolžini 30-ih premerov več kot 20 % žic. (kontroliramo najslabši del jeklene vrvi) 
PRIMER: jeklena vrv 6x37 žic + tekstilno jedro - po DIN 3066 ima v svoji sestavi 222 žic. V primeru, da je na dolžini 6-ih premerov vrvi pretrganih 22 ali več žic je potrebno vrv takoj zamenjati.

Ker ponavadi pretrgane žice ostanejo na svojem mestu jih je težko opaziti. Predlagamo, da se jekleno vrv z rokami prepogne do kota 60° kar naredi pretrgane žice vidne.

Če je pretrgan cel pramen ali jedro, ali če je jedro izšlo s svojega mesta.

Če je deformirano (pretisnjeno oz. sploščeno) več kot 20 % imenskega premera.

Če je bila jeklena vrv podvržena pritsku ostrega predmeta oz. je bila ovita preko ostrega roba in je to na vrvi vidno.

Če je na vrvi opažena močnejša korozija.

O vseh pregledih in ugotovitvah je potrebno voditi zapise (dnevnik).

buy kamagra jelly
dvizni pripomocki
 

Dvižni pripomočki

 • Bremenske vrvi
 • Bremenske in povezovalne verige
 • Dvižni in povezovalni trakovi
 • Kavlji, škopci, natezalci ...
 • Drugi dvižni pripomočki in oprema
tajfun gozdarski vitel
 

Gozdarska oprema

 • Jeklene vrvi za gozdarske vitle
 • Vlečne verige
 • Kavlji, drsniki, škripci, zaključki
 • Ostala tehnika za vitle in žičnice
jeklenice in vrvi
 

Vrvi in verige

 • Potezne žice
 • Vrvi za adrenalinske parke
 • Vrvi in verige za navtiko
 • Napenjalne vrvi za ograjne sisteme
 • Verige za široko potrošnjo
 • Erotični program
slackline
 Slackline

Trenutno aktualno

 • Slackline
 • Vrtljive gredi za prenos momenta
 • Škarje za razrez jeklenih vrvi
 • Klešče in stiskalnice za stiskanje spojk in končnikov

Kje nas najdete

Marmet d.o.o. Ajdovščina

Goriška cesta 54

SI-5260 Ajdovščina

Slovenija

+386 (0)5 36 89 149

marmet@siol.net 

Pon-Pet: 8.00 do 16.00
Vikendi: Zaprto