MARMET d.o.o. Ajdovščina
Županciceva ulica 1b
Si-5270 Ajdovščina
Slovenija

tel.:  05 / 36 89 149
      
fax.: 05 / 36 89 150
URL: http://www.marmet.si
e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Usmeritve:
  • proizvodnja in trgovina s kovinskimi in nekovinskimi proizvodi za uporabo v gradbeništvu, kamnoseštvu, strojegradnji
  • konkurenčno nastopamo na Slovenskem, Italijanskem ter Portugalskem trgu, širjenje na bivši Jugoslovanski prostor
  • z lasnim laboratorijem zagotavljamo kovaliteto ter razvoj naših produktov

Kratka zgodovina:

Podjetje je nastalo leta 1992 na temeljih 35 letnih obrtnih izkušenj večine solastnikov. Do takrat je zakonodaja omejevala nastajanje in razvoj podjetniškega okolja in idej. Na začetku je bilo podjetje usmerjeno predvsem v dodelavne posle oz. proizvodnjo z uporabo tujega znanja. Že takrat se je oblikovala politika, da je potrebno veliko vlagati v razvoj lastnega znanja in kadrov. Eden izmed lastnikov je tako bil večkrat izbran za inovatorja leta, vendar je bilo zaradi omejevalnih okoliščin težko razvijati ideje, še posebej pa jih je bilo težko udejanjiti. Cilj je bil dosežen že, če smo iz leta v leto ostali prisotni na trgu, kljub vsem težavam pa nismo 10 letni zgodovini nikoli zabredli v rdeče številke. Zadeve so se bistveno izboljšale z začetkom odpiranja Slovenije v svet. Sedanje preference lastnikov in vodstva se dokazujejo v popolni odprtosti in integraciji z Evropskim in svetovnim trgom. Okolje se iz dneva v dan spreminja, zato je potrebno prilagajanje. Pri tem nam pomaga dobro znanje tujih jezikov in izkušnje iz preteklosti. Naše značilne prednosti se odlikujejo v popolni povezanosti proizvodnje z drugimi oddelki v podjetju. S tem argumentom želimo postati najboljše podjetje v sektorju proizvodnje dvižne opreme in pripomočkov. Pri uspešnem razvoju novih proizvodov in izboljšavah že utečenih, nam pomagajo specifična znanja in ustrezna merilna oprema, namenjena preizkušanju tehničnih zmogljivosti le teh. Zaradi velikih težav pri iskanju in zaposlovanju ustreznih kadrov, se trenutno raje odločamo za izvajanje nekaterih nalog s pomočjo kooperantov. Trenutno imamo 5 stalnih in 5 občasnih kooperantov, s katerimi celovito obvladamo naš proizvodni proces. Motivi za vključitev v Primorski tehnološki park so predvsem v koristih, ki jih ta vključitev ponuja. Menimo, da nam bo morebitna vključitev prinesla prednosti predvsem pri prepoznavanju in lažjem komuniciranju z državo, bankami in drugimi subjekti, ki so kakorkoli povezani z našim podjetjem, seveda pa to sprejemamo tudi kot izziv, da se preizkusimo oz. primejamo z nam enakimi.